Home » Projects

Ph.D. Gvozden Dumicic
Gvozden.Dumicic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.37
Fax:
+385.21.31.65.84

Meta

Projects

 • Current projects
  1. 2017. – 2019.”Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu”. Izvor financiranja: HRZZ (klimatske promjene). Suradnik na projektu.
  2. 2016. – 2018. “Primjena tehnike „trap cropping“ u zaštiti plodovitog povrća od stakleničkog štitastog moljca”. Izvor financiranja: Ministarstva poljoprivrede (VIP). Voditelj projekta.
  3. 2016. – 2018. “Napredne i održive tehnologije uzgoja i čuvanja raštike u svrhu povećanja konkurentnosti”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta.
  4. 2015. – 2017. “Inovativne tehnologije za unapređenje proizvodnje i povećanje kvalitete rajčice”.  Izvor financiranja: ministarstvo poljoprivrede (VIP). Suradnik na projektu.
  5. 2015. – 2018. “Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima”.  Izvor financiranja: HRZZ (IP-2014-09-3365). Suradnik na projektu.
 • Completed projects
  1. 2014. “Effect of Nitrogen Nutrition and Planting Density on Hydroponically Grown Broccoli”. Izvor financiranja: Department of Horticulture, University of Georgia and Tennessee State University. Voditelj projekta.
  2. 2014. “Effect of Nutrient Solution Type on Fruit Yield of Anaheim, Bell, and Poblano Peppers”. Izvor financiranja: Department of Horticulture, University of Georgia. Voditelj projekta.
  3. 2013. – 2015. “Ublažavanje utjecaja abiotičkog i biotičkog stresa u proizvodnji rajčice tehnikom cijepljenja”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta.
  4. 2013. – 2015. “Agroekonomska studija IMBE polje”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Suradnik na projekta.
  5. 2013. – 2015. “IMBE – predavači”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Suradnik na projekta.
  6. 2012. – 2014. “Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka – kvaliteta i povećanje proizvodnje”. Izvor financiranja: Ministarstva poljoprivrede (VIP). Voditelj projekta.
  7. 2012. – 2014. “Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka – kvaliteta i povećanje proizvodnje”. Izvor financiranja: Ministarstva poljoprivrede (VIP). Voditelj projekta.
  8. 2012. – 2013. “Utjecaj stresa na fiziološke procese, prinos te sastav antioksidanata u povrću”  Izvor financiranja: znanstveno-tehnološka suradnja sa Republikom Slovenijom. Suradnik na projektu.
  9. 2011. -2013. “Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća – prinos, kakvoća i brojnost štetnika”. Izvor financiranja: VIP-MP RH. Suradnik na projektu.
  10. 2007. – 2013. “Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu”. Izvor financiranja: MZOŠ RH. Suradnik na projektu.
  11. 2010. – 2012. “Unapređenje proizvodnje plodovitog povrća u hidroponskom uzgoju u Splitsko – dalmatinskoj županiji”. Izvor financiranja: Županija splitsko – dalmatinska. Voditelj projekta.
  12. 2009. – 2013. “Croatia Agriculture Research and Education Exchange”. Izvor financiranja: USDA i MZOS RH.  Suradnik na projektu.
  13. 2009. – “Unapređenje stakeničke, maslinarske i agrumarske poljoprivredne proizvodnje u Splitsko-dalmatinskoj županiji”. Izvor financiranja: Županija splitsko – dalmatinska. Voditelj projekta.
  14. 2007. – 2009. “Uloga dušika u zatvorenom hidroponskom u zgoju povrća”. Izvor financiranja: VIP – MPŠVG RH. Suradnik na projektu.
  15. 2007. – 2009. “Neretvanska lubenica kakvoća kao prepoznatljivost”. Izvor financiranja: MPŠVGRH. Suradnik na projektu.
  16. 2007. – “Razvoj ekološki prihvatljive proizvodnje u zaštićenom prostoru na području Splitsko-dalmatinske Županije”. Izvor financiranja: Županija splitsko-dalmatinska. Suradnik na projektu.
  17. 2003. – 2006. “Razvoj tehnoloških sustava u suvremenoj stakleničkoj proizvodnji”  Izvor financiranja: MZOŠ (broj projekta: TP_01/0091_01). Suradnik na projektu.
  18. 2002. – 2006. “Interdisciplinarna podrška razvoju mediteranske poljoprivrede u Hrvatskoj” Izvor financiranja: MZOŠ. Suradnik naprojektu.
  19. 2003. – 2005. “Ekološki prihvatljivi sustavi proizvodnje povrća na kršu”. Izvor financiranja: MPŠVG RH. Suradnik na projektu.
  20. 2001. – 2004. “Istraživanje genetskih resursa aromatičnog i ljekovitog bilja”. Izvor financiranja: MPŠ RH (01-722/1-01). Suradnik na projektu.
  21. 2000. – 2003. “Unapređenje tehnologije proizvodnje artičoke”. Izvor financiranja: MPŠ RH (VIP). Suradnik na projektu.
  22. 2000. – 2001. “Razvoj povrćarske i cvjećarske prizvodnje u Dalmaciji”.Izvor financiranja: MPŠ RH (VIP). Suradnik na projektu.