Home » Projekti

Projekti

 • Aktualni projekti

  1. 2023.-2027. “Role of magnesium in tomato nutrition: integrative approach” (InToMag). Izvor financiranja: HRZZ. Suradnik na projektu. 
  2. 2023.-2026. “Innovative farm strategies that integrate sustainable N fertilization, water management and pest control to reduce water and soil pollution and salinization in the Mediterranean” (Safe-H2O-Farm). Program: Horizon 2020 – PRIMA 2022 – Sekcija 2 – Tematsko područje 2. Suradnik na projektu.
  3. 2023. “Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu” Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede. Voditelj Programa u IJK
  4. 2022. – 2024. “Utjecaj natrijeva klorida, hranjive otopine i biostimulatora na rani i ukupni prinos cijepljene rajčice s ciljem povećanja konkurentnosti“. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta 

  5. 2022. – 2025. “Inovativno-održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana”. Izvor financiranja: PRIMA 2021 – Sekcija 2 – Tematsko područje 2. Suradnik na projektu.                                             Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je IMG_20230614_095256_432-1024x769.jpg
 • Završeni projekti

  1. 2022. - 2023. "SPORAZUM o partnerstvu na realizaciji Ugovora o provedbi proizvodnje početnih količina sjemena odabranih primki povrća sa svrhom upisa na druge sortne liste".  Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede. Voditelj projekta.
  2. 2021. – 2023. “Osuvremenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede”. Izvor financiranja: Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Suradnik na projektu.
  3. 2021. “eksperimentalni staklenik”-financiranje popravka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka “Šestar”. Izvor financiranja: MZO RH. Voditelj projekta.
  4. 2018.- 2020. “Primjena naprednih tehnologija i biostimulatora u uzgoju rajčice s ciljem povećanja konkurentnosti”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta.                                                                             Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 2.-berba-20.jpg
  5. 2018.- 2019. “Primjena metoda niskog rizika za zaštitu bilja u organskoj i integralnoj proizvodnji povrća, na temelju učinkovitosti tvari za jačanje biljke”. Izvor financiranja: znanstveno-tehnološka suradnja sa Republikom Slovenijom. Voditelj projekta.
  6. 2018. “”eksperimentalni staklenik”-financiranje popravka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja upisane u bazu podataka “Šestar”. Izvor financiranja: MZO RH. Voditelj projekta.
  7. 2017. – 2019.”Procjena adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja za tolerantnost na sušu”. Izvor financiranja: HRZZ (klimatske promjene). Suradnik na projektu.                                                                     Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je IMAG0801-1024x576.jpg
  8. 2016. – 2018. “Primjena tehnike „trap cropping“ u zaštiti plodovitog povrća od stakleničkog štitastog moljca”. Izvor financiranja: Ministarstva poljoprivrede (VIP). Voditelj projekta. Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je infestacija.jpg
  9. 2015. – 2018. “Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima”.  Izvor financiranja: HRZZ (IP-2014-09-3365). Suradnik na projektu.
  10. 2016. – 2018. “Napredne i održive tehnologije uzgoja i čuvanja raštike u svrhu povećanja konkurentnosti”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta.
  11. 2015. – 2017. “Inovativne tehnologije za unapređenje proizvodnje i povećanje kvalitete rajčice”.  Izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede (VIP). Suradnik na projektu.
  12. 2014. “Effect of Nitrogen Nutrition and Planting Density on Hydroponically Grown Broccoli”. Izvor financiranja: Department of Horticulture, University of Georgia and Tennessee State University. Voditelj projekta.
  13. 2014. “Effect of Nutrient Solution Type on Fruit Yield of Anaheim, Bell, and Poblano Peppers”. Izvor financiranja: Department of Horticulture, University of Georgia. Voditelj projekta.
  14. 2013. – 2015. “Ublažavanje utjecaja abiotičkog i biotičkog stresa u proizvodnji rajčice tehnikom cijepljenja”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Voditelj projekta.
  15. 2013. – 2015. “Agroekonomska studija IMBE polje”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Suradnik na projekta.
  16. 2013. – 2015. “IMBE – predavači”. Izvor financiranja: Splitsko – dalmatinska županija. Suradnik na projekta.
  17. 2012. – 2014. “Konkurentnost jadranskih autohtonih češnjaka – kvaliteta i povećanje proizvodnje”. Izvor financiranja: Ministarstva poljoprivrede (VIP). Voditelj projekta.
  18. 2012. – 2013. “Utjecaj stresa na fiziološke procese, prinos te sastav antioksidanata u povrću”  Izvor financiranja: znanstveno-tehnološka suradnja sa Republikom Slovenijom. Suradnik na projektu.
  19. 2011. -2013. “Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća – prinos, kakvoća i brojnost štetnika”. Izvor financiranja: VIP-MP RH. Suradnik na projektu.
  20. 2007. – 2013. “Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu”. Izvor financiranja: MZOŠ RH. Suradnik na projektu.
  21. 2010. – 2012. “Unapređenje proizvodnje plodovitog povrća u hidroponskom uzgoju u Splitsko – dalmatinskoj županiji”. Izvor financiranja: Županija splitsko – dalmatinska. Voditelj projekta.
  22. 2009. – 2013. “Croatia Agriculture Research and Education Exchange”. Izvor financiranja: USDA i MZOS RH.  Suradnik na projektu.
  23. 2009. – “Unapređenje stakeničke, maslinarske i agrumarske poljoprivredne proizvodnje u Splitsko-dalmatinskoj županiji”. Izvor financiranja: Županija splitsko – dalmatinska. Voditelj projekta.
  24. 2007. – 2009. “Uloga dušika u zatvorenom hidroponskom u zgoju povrća”. Izvor financiranja: VIP – MPŠVG RH. Suradnik na projektu.
  25. 2007. – 2009. “Neretvanska lubenica kakvoća kao prepoznatljivost”. Izvor financiranja: MPŠVGRH. Suradnik na projektu.
  26. 2007. – “Razvoj ekološki prihvatljive proizvodnje u zaštićenom prostoru na području Splitsko-dalmatinske Županije”. Izvor financiranja: Županija splitsko-dalmatinska. Suradnik na projektu.
  27. 2003. – 2006. “Razvoj tehnoloških sustava u suvremenoj stakleničkoj proizvodnji”  Izvor financiranja: MZOŠ (broj projekta: TP_01/0091_01). Suradnik na projektu.
  28. 2002. – 2006. “Interdisciplinarna podrška razvoju mediteranske poljoprivrede u Hrvatskoj” Izvor financiranja: MZOŠ. Suradnik naprojektu.
  29. 2003. – 2005. “Ekološki prihvatljivi sustavi proizvodnje povrća na kršu”. Izvor financiranja: MPŠVG RH. Suradnik na projektu.
  30. 2001. – 2004. “Istraživanje genetskih resursa aromatičnog i ljekovitog bilja”. Izvor financiranja: MPŠ RH (01-722/1-01). Suradnik na projektu.
  31. 2000. – 2003. “Unapređenje tehnologije proizvodnje artičoke”. Izvor financiranja: MPŠ RH (VIP). Suradnik na projektu.
  32. 2000. – 2001. “Razvoj povrćarske i cvjećarske prizvodnje u Dalmaciji”. Izvor financiranja: MPŠ RH (VIP). Suradnik na projektu.
  33. 1996. – 2002. Održiva proizvodnja hrane na hrvatskom Mediteranu (00910102), MZT RH, Suradnik na projektu.
 •